Cosun jaarverslag 2019

28 april 2020
Op 13 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2019 bekendgemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag 2019 worden de definitieve resultaten gepresenteerd.

Er zijn geen significante verschillen tussen de voorlopige cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het jaarverslag 2019. Het jaarverslag is op 19 maart 2020 opgemaakt en wordt in de eerstvolgende ledenraadsvergadering in juni ter vaststelling voorgelegd. Bij het opmaken van dit verslag was de Coronacrisis net in Europa uitgebroken en waren de consequenties voor Cosun voor 2020 en daarna nog moeilijk te schatten. In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat dit ook voor Cosun in 2020 een enorme impact heeft. Vooral Aviko wordt geconfronteerd met een flinke daling in de omzet door de sluiting van de horecabedrijven.

Bekijk hier het financieel jaarverslag 2019 van Royal Cosun

Media contact

Frank van Ooijen
Frank van Ooijen
Director Corporate Communication
Eveline van Wijmen
Eveline van Wijmen
Manager Media & Content