Cosun jaarverslag 2020

23 april 2021
Op 11 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2020 bekendgemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag 2020 worden de definitieve resultaten gepresenteerd.

Er zijn geen significante verschillen tussen de voorlopige cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het jaarverslag 2020. Het jaarverslag is op 18 maart 2021 opgemaakt en wordt in de eerstvolgende ledenraadsvergadering op 25 mei ter vaststelling voorgelegd.

Bekijk hier het jaarverslag 2020 van Royal Cosun.

Media contact

Frank van Ooijen
Frank van Ooijen
Director Corporate Communication
Eveline van Wijmen
Eveline van Wijmen
Manager Media & Content