Cosun: opgaande lijn zorgt voor beter resultaat

13 februari 2020
Cosun heeft in 2019 een beduidend beter concernresultaat geboekt dan in 2018.

Dat is enerzijds vooral te danken aan het goede bedrijfsresultaat van Aviko. Anderzijds bereikten de suikerprijzen het dieptepunt en liepen ze eind 2019 zelfs langzaam op. Dankzij de gunstigere cijfers, betaalt Cosun ook een bietenprijs die hoger is dan vorig jaar en hoger dan begin 2019 verwacht.

Voorlopige resultaten 2019

De geconsolideerde omzet bedroeg net als in 2018 € 2.046 miljoen. Suiker Unie kende lage suikerprijzen én lagere volumes, zowel binnen als buiten Europa. De omzet van Aviko steeg sterk. De omzet van Duynie en Sensus nam toe, die van SVZ nam af. Het bedrijfsresultaat voor ledentoeslag steeg van € 17 miljoen in 2018 tot € 64 miljoen in 2019. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en ledentoeslag (EBITDA) steeg van € 146 miljoen in 2018 naar € 182 miljoen. Aan ledentoeslag naar telers wordt € 39 miljoen uitgekeerd (2018: € 14 miljoen).

Suiker Unie

Suiker Unie zag eind 2019 de suikerprijzen in Europa langzaam oplopen. Omdat de oogsten in 2019 wederom tegenvielen, is er minder suiker beschikbaar in Europa. Dit verklaart de opwaartse druk op de prijzen. Daardoor boekte Suiker Unie een beter resultaat dan verwacht, mede dankzij gunstige bio-ethanolprijzen. De hogere suikerprijzen ondersteunden de contractering voor 2020. In combinatie met continue kostenbeheersing is de verwachting dat Suiker Unie in 2020 twee verliesgevende jaren achter zich kan laten.

Aviko

Aviko heeft in 2019 het hoogste bedrijfsresultaat ooit geboekt. Vanwege de krappe aardappeloogst in 2018 lagen de verkoopprijzen op een hoger niveau. Daarbij profiteert Aviko van de wereldwijd groeiende vraag naar diepgevroren frites en aardappelproducten. Deze toename bedraagt ca. 4% per jaar, vooral dankzij de stijgende welvaart in de wereld. Aviko Rixona benut de wereldwijd groeiende vraag naar aardappelsnacks. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, bouwt Aviko een nieuwe fabriek in het Belgische Poperinge voor de productie van diepgevroren frites en aardappelvlokken. Een andere investering voor winstgevende groei is de overname (90%) van de Chinese fritesproducent Hongyuan Louis, die naar verwachting in de eerste helft van 2020 zal worden afgerond. Aviko ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Sensus

Ondanks de margedruk door toenemende concurrentie, liet Sensus een hogere omzet en een iets beter resultaat zien dan in 2018. In de markten van Sensus is meer balans ontstaan tussen de vraag en het aanbod van inuline. Daardoor kan er ruimte komen voor hogere prijzen. Dit is een goede uitgangspositie voor de contracten in 2020, zeker met het oog op toenemende kwaliteitseisen en stijgende kosten.

SVZ

Voor SVZ is 2019 teleurstellend verlopen. Het was in Europa een tegenvallend oogstjaar, met voor sommige productgroepen hogere inkoopprijzen als gevolg, terwijl het prijsniveau op de verkoopmarkt niet meebewoog. Dit ging ten koste van de marges. In de VS kampte SVZ met operationele tegenslag. In 2020 heeft SVZ de focus op het verbeteren van het bedrijfsresultaat, met oog voor alle aspecten van duurzaamheid in de keten.

Duynie

Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat van Duynie Group waren in 2019 hoger. Alle bedrijfsonderdelen zijn gegroeid en hebben hun positie in de markt verstevigd. De omzet van Duynie Feed nam toe mede door een nieuw verkoopkantoor in Polen. AgriBioSource (ABS) is in Denemarken succesvol gestart met de levering van grondstoffen voor vergisting voor energieproductie. Novidon profiteerde van hogere prijzen door een tekort aan aardappelzetmeel op de markt. In de loop van 2020 neemt Duynie Ingredients in Cuijk de klimaatneutrale fabriek in gebruik. Deze voorziet in de toenemende vraag naar hoogwaardige gedroogde ingrediënten voor (huis)diervoeding. Daardoor krijgt de sterke groei van Duynie Ingredients een extra impuls.

Bietenprijs 2019: stijging t.o.v. vorig jaar

De prijs van de bieten met de gemiddelde geleverde kwaliteit over 2019 bedraagt € 36,05 ten opzichte van € 35,59 in 2018. Deze lichte stijging is het saldo van een hogere ledentoeslag van € 6,50 (2018: € 2,25) en een ongunstigere gehalte- en winbaarheidsverrekening. Door de droge zomer en natte herfst bedroeg het gemiddelde suikergehalte in 2019 16,3% (2018: 17,4%). Voor de standaard kwaliteit geleverde quotumbieten (suikergehalte van 17% en 91 winbaarheid) bedraagt de bietenprijs per ton € 39,- (basisprijs van € 32,50 + € 6,50 ledentoeslag). In 2018 bedroeg deze standaard bietenprijs € 34,75 (basisprijs van € 32,50 + € 2,25 ledentoeslag).
De prijs voor surplusbieten bij standaardkwaliteit is vastgesteld op € 25,- per ton (2018: € 30,-). Bij gemiddeld geleverde kwaliteit komt dit neer op € 23,11 (2018: € 30,72) per ton.
In seizoen 2019 is in Nederland een opbrengst van 13,7 ton suiker per hectare behaald (2018: 13,2 ton). De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2019 uitgekomen op € 2.930 (2018: € 2.666).
Onderstaande tabel geeft een raming van de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2019 in vergelijking met die over 2018 (tussen haakjes):

Bieten verwerkt [in ton] 6.779.041 (6.555.683)
Suikergehalte bieten [in %] 16,3 (17,4)
Winbaarheid [index] 89,6 (89,9)
Bietsuikerproductie [in ton] 1.098.000 (1.103.435)

De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant en het betreft geen openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 2:395 lid 2 BW. In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2019 op de website www.cosun.nl.

Breda, 13 februari 2020

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X

Media contact

Guido van Alphen
Guido van Alphen
Director Corporate Communications & Public Affairs
+31765303344