Werken aan een plantaardige toekomst

Werken aan een plantaardige toekomst

Samenwerking en verduurzaming zit in het DNA van onze coöperatie. Samen werken we aan een toekomstbestendige, duurzame keten.

Innovatie op de akker

Dit begint bij de teelt, waar we vanuit het innovatieve programma Groeikracht samen met telers werken aan het rendabel houden, innoveren en verduurzamen van de akkerbouw. Zo doen we onderzoek naar mechanische onkruidbeheersing en ondersteunen we in de aankoop van schoffelmachines. Daarmee verminderen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En met het project De Natuurakker 2.0 onderzoeken we of rendabele teelt en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

Duurzaam produceren

We streven naar een volledig circulair en CO2-neutraal productieproces. We werken hard aan energiebesparingstrajecten, het inkopen van groene energie en het produceren van eigen hernieuwbare energie. Zo zijn we de grootste producent van groengas in Nederland en hebben we in 2021 een groot zonnepark met 65.000 zonnepanelen aangelegd om verder te vergroenen.

Klimaatvriendelijke groei

We breiden ons portfolio verder uit met meer gezondheidsbevorderende en klimaatvriendelijke alternatieven. Dit betekent dat we meer focus gaan leggen op de productie van onder andere voedingsvezels (inuline), plantaardige eiwitten en biobased producten. Zo kunnen we sinds 2019 op demoschaal eiwit uit bietenblad winnen en hebben we in samenwerking met papierproducent Crown van Gelder duurzaam papier uit suikerbieten ontwikkeld.

Onze ambities

Onze ambities

Hoe wij aan duurzaamheid werken

Onze plantaardige voedingsmiddelen en -ingrediënten passen goed in een duurzaam en verantwoord voedingspatroon. We zijn een waardevolle business partner, een goede werkgever en hebben een positieve impact op de maatschappij.
We zorgen dat onze activiteiten een positieve(re) impact hebben op het klimaat en de aarde.
Samen met onze telers werken we aan rendabele, toekomstbestendige teelt en de ontwikkeling van plantaardige oplossingen voor mens en dier.