Vanuit Groeikracht kunnen we samen blijven groeien

08 juni 2021
De afgelopen jaren is binnen diverse onderdelen binnen onze organisatie toenemende aandacht geweest voor de toekomstbestendigheid van de teelt. In gesprekken met telers en onze collega’s bij andere Cosun bedrijven, ervaren we dat er gewasoverstijgende thema’s zijn, die het rendement, het imago en duurzaamheid van de teelt raken. Om onze slagkracht te vergroten en de toekomstbestendigheid van de teelt te verbeteren, slaan akkerbouwers samen met Cosun bedrijven en externe partners de handen ineen in ‘Groeikracht’.

Telers ervaren uitdagingen op gebied van rendement, bodem, plantgezondheid, biodiversiteit en maatschappelijke waardering. Samen met de telers gaan we aan de slag om de toekomstbestendigheid van de teelt te verbeteren. Cosun zet daarbij haar netwerk en slagkracht in. We gebruiken contacten met onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties en initiëren innovaties.

“Door in de hele keten met elkaar samen te werken, kunnen we het tij keren. Samen kunnen we een toekomstbestendige, dus duurzame én rendabele teelt waarborgen. Een volhoudbare akkerbouw. Groeikracht bundelt de krachten van aardappel-, suikerbieten- en cichoreitelers met die van Cosun’, zegt Gert Sikken, Director Agro Development bij Cosun.

Groeikracht richt zich op drie aandachtsgebieden. Allereerst brengt het telers samen, fysiek en online om elkaar te leren kennen en kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast zijn er binnen de genoemde thema’s projecten op de akker, waar met studies en innovaties naar teeltverbetering en verduurzaming wordt gekeken. Daarnaast zal Groeikracht zich inzetten om de positieve verhalen uit de akkerbouw te gaan vertellen.

De eerste Groeikracht projecten zijn ondertussen van start gegaan. De komende tijd worden meer activiteiten ontplooid en zal je vaker van Groeikracht horen. Meer informatie over de projecten en het Groeikracht initiatief, vind je hier: https://groeikracht.cosun.com. ​

Blijf op de hoogte via social media

Volg ons op Linkedin

Volg ons op Facebook

Volg ons op X

Media contact

Guido van Alphen
Guido van Alphen
Director Corporate Communications & Public Affairs
+31765303344