Klimaat

Op naar een klimaatneutrale samenleving

Ingrediënten en materialen van hernieuwbare, natuurlijke oorsprong, ook wel ‘biobased’ genoemd, zijn een belangrijke oplossing op weg naar een klimaatneutrale samenleving. Door onze plantaardige grondstoffen, zoals suikerbiet, cichorei en aardappel, optimaal te benutten werkt Cosun hier op verschillende vlakken naartoe.

Duurzame functionele ingrediënten

Uit onze gewassen halen we niet alleen waardevolle voedingsstoffen, maar ook functionele ingrediënten die als vervanging voor chemische stoffen uit aardolie kunnen dienen. Deze functionele ingrediënten passen we toe in onder meer cosmetica en verzorgingsproducten, zoals dagcrème, shampoo en douchegel. Het gebruik van functionele ingrediënten uit plantaardige grondstoffen biedt voordelen op het vlak van duurzaamheid. Bij de productie van koolstof uit biomassa van suikerbieten komt ten opzichte van het fossiele alternatief bijvoorbeeld veel minder CO2 vrij.

Breed toepasbaar

Plantaardige grondstoffen uit voedselgewassen vinden niet alleen een toepassing in voeding of verzorging. Uit cichorei winnen we bijvoorbeeld een biologisch antikalkmiddel waarmee drinkwater gereinigd kan worden zonder chemische middelen. Ook worden waardevolle grondstoffen van gewassen ingezet om groen gas te produceren. Zo werken we op meerdere vlakken toe naar een vermindering van de vraag naar fossiele brandstoffen.

Duurzame bedrijfsvoering

We streven ernaar om de impact van onze bedrijfsvoering zo klein mogelijk te houden. Daar zetten we ook concrete stappen in, bijvoorbeeld met de bouw van het Cosun Solar Park. Dit zonnepanelenpark levert niet alleen duurzame energie aan onze naastgelegen fabrieken, maar een deel gaat ook het net op om huishoudens van groene stroom te voorzien. Ook bouwen we in twee Nederlandse suikerfabrieken het productieproces om, zodat er uiteindelijk 50% minder gas gebruikt wordt. De CO2 -uitstoot van de fabrieken daalt hierdoor met 40%.

Naast de klimaatneutrale samenleving, draagt Cosun met haar plantaardige oplossingen ook bij aan
de eiwittransitie, een gezonde leefstijl en circulariteit.

Lees hier hoe we dit doen

Bitterstof tegen schimmels
Veel planten maken zelf afweerstoffen tegen ziektes. Haal je die stoffen eruit, dan kun je deze in andere gewassen gebruiken als natuurlijk gewasbeschermingsmiddel. Meer biologische en minder chemische gewasbescherming maakt teelten milieuvriendelijker.
Bitterstof tegen schimmels
Groeikracht Cosun
Voldoende veilig voedsel, plantaardige grondstoffen en een landschap waar mensen van genieten. Daar zijn telers volop mee bezig. Maar de waardering voor dat werk slinkt en de druk van regels en wetgeving neemt toe. De afstand met de burger groeit en voor een individuele teler is die kloof moeilijk te overbruggen.
Groeikracht Cosun
Energieneutraal met zonnepanelen
Tien jaar geleden investeerde akkerbouwer Peter van den Hoek uit Heinenoord in zonnepanelen. Om de energievoorziening van zijn eigen akkerbouwbedrijf te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van fossiele energie, maar ook om een extra bron van inkomsten te genereren. Daar begint hij nu de vruchten van te plukken. 
Energieneutraal met zonnepanelen